img
Killing Jesus - Cuộc Đời Chúa Jesus - 2015 Trailer
Trong mùa Phục Sinh vừa qua, một bộ phim đó đã được dựng dựa trên ký thuật về Kinh Thánh đó là Killing Jesus do đài National Geographic Channel thực hiện. Phim Killing Jesus được dàn dựng dựa trên tác phẩm A History do Bill O’Reilly do Martin Dugard viết. Tuy nhiên hai tác giả này lại chỉ chú tâm vào việc Chúa Jesus chỉ là nhân vật lịch sử mà bỏ qua không nhắc đến yếu tố quan trọng nhất, và đó là điều cốt yếu của Kinh Thánh: Đức Chúa Jesus chính là Đấng Cứu Thế. Và tất nhiên, bản chất thiên thượng của Đức Chúa Jesus là yếu tố khiến Ngài được tôn kính và thờ phượng trong suốt 2000 năm qua ...

Thời lượng: 130 phút

Năm phát hành: 2015

Điểm IMDB: 4.7

Bạn đang xem bản Demo của phimHãy Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem bản đầy đủ